ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Защита на личните данни

Въведохме средства за безопасност за защита на вашите лични данни при въвеждане, предаване и работа с вашата лична информация.

Ние разработихме тази Политика за поверителност, за да разберете, как събираме, използваме, разкриваме, предаваме и пазим вашата информация от този Сайт. Ние няма да използваме или споделяме вашата информация на никой, освен както е описано в настоящата Политика за поверителност. Моля, внимателно прочетете следното.

С използването на този сайт, вие се съгласявате с Политиката за поверителност. Ако не сте съгласни, не използвайте този сайт.

2. Събиране и използване на лична информация

“Личната информация”, която се използва в настоящата Политика за поверителност, означава всяка лична информация за отделните потребители на Сайта.

Вие не се задължавате да предоставяте личната информация, която сме поискали, но ако решите да не го направите, в много случаи няма да можем да ви предоставим продукти и услуги или да отговорим на ваши запитвания.

Ако вие:

ние можем да събираме разнообразна информация, включително вашето име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер и параметри за връзка.

Ние, също така, събираме данни чрез нашите партньори (клиенти), които използват нашата услуга (включително чрез внедряване на нашия код в свои уебсайтове) във своите уебсайтове или мобилни приложения. С използването на нашата Служба или когато посещавате такива уеб сайтове или използвате мобилни приложения, ние можем да получим определена информация за вас, както е описано по-долу.

3. Как използваме и защитаваме вашата лична информация

Лична идентификационна информация: няма да даваме или продаваме личната ви информация на други хора. Ние можем да съхраняваме лична информация на места, които са извън нашия пряк контрол (например в сървъри или в бази данни, разположени съвместно с хостинг доставчици).

Личната информация, която събираме, ни позволява да:

Как Ние Защитаваме Вашата Информация. Ние се грижим за защитата на вашата поверителност и данни, но не можем да гарантираме безопасността на всяка информация, която ни предоставяте, или да гарантираме, че вашата информация няма да е достъпна, разкрита, променяна или унищожена чрез нарушаване на някои наши стандартни технически и управленски предпазни мерки. Когато вие въвеждате поверителна информация (например, при регистрация на потребителски данни) във формата за регистрация или поръчка, ние криптираме тази информация, чрез технология на защитен сокет (SSL). Но методът на предаване по Интернет или методът на електронното хранилище не е защитен на 100%. Затова ние не можем да гарантираме абсолютната му безопасност. Ако имате въпроси относно безопасността в Сайта ни, можете да се свържете с нас на адрес. Компрометирана лична информация. В случай на нарушаване на защитата на личната информация, ние незабавно ще уведомим нашите клиенти в съответствие със законодателството.

Поверителност за децата. Защитата на личния живот на малките деца е изключително важна. Поради това, ние съзнателно не събираме и не искаме лична информация от тези, които са на възраст под 18 години. В случай, че разберем, че сме събрали лична информация от дете под 18 години, ние ще изтрием тази информация колкото се може по-бързо. Ако вие смятате, че може да имаме някаква информация за дете под 18-годишна възраст, моля, свържете се с нас на имейл.

4. Събиране и използване на нелична информация

Ние също така събираме данни във форма, която не позволява пряко да се свързваме с конкретен потребител. Ние можем да събираме, използваме, предаваме и разкриваме тази нелична информация за всякакви цели. По-долу са представени някои примери за нелична информация, която ние събираме и как може да я използваме:

Ние може да събираме информация за вашия компютър, включително, там където е възможно, за IP-адреса ви, за операционната система и типа браузър, а също така информация за вашата дейност в Сайта, като действия и преглеждания. Тази информация ни позволява по-добре да разбираме поведението на клиентите, да подобрим нашите продукти и услуги, и да подобряваме дейността на потребителите на Сайта. Тази информация се агрегира и използва, за да разберем, каква част от Сайта, продуктите и услугите се ползват с най-голям интерес и подобряват престоя на потребителите в Сайта. Агрегираните данни се считат за нелични данни за целите на настоящата Политика на поверителност. В този случай, ако IP-адресите или аналогичните идентификатори се считат за лична информация съгласно местното законодателство, ние също разглеждаме тези идентификатори като лична информация. Нашите партньори също могат да използват тези технологии за доставка на реклама.

По много причини, описани по-горе, ние можем да използваме бисквитки, които се съхраняват в хард диска на вашия компютър. Те ни помагат да подобрим сайта и да осигурим по-качествено и персонално обслужване. Бисквитките ни позволяват:

Вие можете да се откажете от бисквитките, като активирате настройките в браузъра си, което позволява да се откажете от настройки на бисквитките. Но, ако изберете тези параметри, вие няма да можете да получите достъп до определени части на Сайта. Ако изберете в браузъра си настройки за отказ от бисквитки, нашата система ще издава бисквитките при влизане в сайта.

5. Разкриване на вашата информация

Вашата лична информация може да бъде разкривана от нас, само ако това е необходимо за: (а) осигуряване на спазването на закона или изискванията на съда по отношение на системата ни; (б) защита на нашите права или собственост; (с) предприемане на незабавни мерки по отношение на личната безопасност на нашите служители или потребители на услуги, а също по отношение на обществената безопасност. Вашата лична информация, която получаваме в наше разпореждане при регистрация, може да бъде предавана на трети лица, които сътрудничат с нас с цел повишаване на качеството на нашите услуги. Вашите лични данни няма да се използват за никакви цели, освен изброените. Имейла, който е посочен от вас при регистрация, може да се използва за да ви бъдат изпращани съобщения или уведомления за промени, свързани с вашата поръчка, а също и за разпространяване на съобщения за събития и промени в компанията, важна информация за нови продукти и услуги и т. Н. Също така се предоставя възможност за отмяна на абонамент.

6. Вие можете

6.1Да се свържете с нас по всяко време, за да:

Ако имате допълнителни въпроси относно събирането и съхранението на данните, свържете се с нас на адрес:

Ние си запазваме правото да запазим копие от личните данни, взети от вас за период от 365 дни. Ако смятате, че информацията, която имаме за вас е невярна, можете да се свържете с нас, за да можем да я актуализираме и запазим вашите данни точни. Всички данни, които вече не са необходими за целите, посочени в Събиране и Използване на Лична Информация, ще бъдат изтрити.

7. Линкове към други сайтове

Нашият сайт може понякога да съдържа линкове към сайтове на партньорски мрежи, рекламодатели и свързани лица. Ако проследите линка на някой от тези уебсайтове, обърнете внимание, че тези уебсайтове имат свои собствени Политики за поверителност и ние не носим отговорност за тези политики. Преди да изпращате кавито и да било лични данни на тези сайтове, се запознайте с правилата им.